ความเป็นมาของศูนย์
วัตถุประสงค์ในการก่อต
จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คุณภาพการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบสามมิติ
วัน-เวลาเรียนทุกหลักสูตร
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ช่องทางการลงทะเบียนเรียน


    ศึกษาโครงสร้างการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบของศูนพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติ
ในรูปแบบที่เป็นตัวคุณได้แล้ววันนี้
    การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นนามธรรมในรูปแบบสามมิติ รู้ลึก รู้จริง
สามารถนำไปใช้งานได้อย่างดี
    สถานที่เรียนกว้างขวางใจกลางกรุง บริเวณ สาทรซอย8 (รถไฟฟ้าช่องนนทรีย์)
      อ่านข่าวอื่น ๆ

 บรรยากาศเปิดคอร์สเรียน
ชมภาพ คลิก!!  
   

ให้เรียนฟรี สำหรับพระภิกษุ บาทหลวง
แม่ชี คนพิการ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ชมภาพ คลิก!!

  ว่าที่ร้อยตรี เกริกเกียรติ  กัณฐสุทธิ์
ผู้จัดการ - บจ. สอบบัญชีธรรมนิติ

มีหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนที่ง่ายต่อการเข้าใจ
และมีตัวอย่าง แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับสังคมธุรกิจในปัจจุบัน
ทำให้ผมมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการเรียนตลอดเวลา
ในห้องเรียนจึงทำให้ตนเองมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้นในทุกๆ ครั้ง
อ่านต่อ..คลิก!!
  คุณชุมนุมพร เอี่ยมพิภักดิ์
Senior Programmer - บจ.สอบบัญชีธรรมนิติ

ก่อนเข้ามาเรียนที่นี่พยายามค้นหาที่เรียนภษาอังกฤษที่ดี ๆ หลายที่จากทาง Internet พบว่ามีคนแนะนำที่
Quick & Easy จึงลองมาสอบถามรายละเอียดและ
ทดลองเรียนไม่ผิดหวังค่ะ
อ่านต่อ..คลิก!!
  อ่านประสบการณ์ของท่านอื่น ๆ
 

 
 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
  |   ภาพบรรยากาศ   |   งานช่วยเหลือสังคม   |   ถามมา-ตอบไป   |   กิจกรรม   |   ติดต่อลงโฆษณา   |   การเดินทาง    |   Web Links   |   ข่าวอื่นๆ